Meer software

SA-Select geluiddemper selectie programma

SA-Select is beschikbaar voor installateurs en kan worden gedownload op deze pagina. Voordat u het programma kunt downloaden dient u uw gegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en updates van SA-Select. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een email met een download-link voor SA-Select.

Download

SA Select downloaden

De meest recente versie is:

  • SA-Select versie 1.02-02

Indien uw versienummer afwijkt van dit versienummer adviseren wij u de nieuwe versie te installeren.

Let op:

Voor het verwerken van bestellingen maakt Solid Air altijd gebruik van selectiegegevens op basis van de meest recente SA-Select versie.