Drukverlies & weerstandsgegevens
Drukverlies & weerstandsgegevens

Luchtweerstand

Hier vindt u de calculatiegegevens voor buizen en vormstukken met dwarsdoorsneden volgens Eurovent/LUKA-norm. Deze gegevens zijn weergegeven in diagrammen.

De gemiddelde nominale waarde van de luchtweerstand is volgens lek- en ventilatoraansluitingverliezen als volgt te corrigeren:

P tot. = P nom. + P lek + P vent.

De luchtweerstand is direct weergegeven in Pa.

Luchtweerstand weergegeven in diagrammen

De diagrammen zijn gebasseerd op de totale drukval en zijn daarmee een directe waarde voor het weerstandsafhankelijke energieverlies (PA = 1 J/m3)

De invloed van de gekozen luchtsnelheid is direct afleesbaar.

De verschillen van de drukval van de 1e en vervolgende aftakkingen zijn direct afleesbaar.

Het effect van een buismaatverandering in de 1e, 2e en 3e stap laat zich direct aflezen.

Meer informatie