Veiligheid staat op de eerste plek

<strong>Veiligheid staat op de eerste plek</strong>

Sinds september 2021 is Johan Lohr KAM coördinator binnen de Nijburg Industry Group. Hier is hij verantwoordelijk voor Kwaliteit Arbo en Milieu zaken bij de Divisie Installatie en Divisie Productie. “Het stuk veiligheid neemt hier voor mij ver uit de meeste tijd in beslag. De KAM-afdeling houdt zich vooral bezig met het creëren van een veilige werkomgeving en werkmethodiek”.

Safety culture

Voor de wet moeten bedrijven voldoen aan verschillende veiligheidseisen. Dit wordt steeds belangrijker. Het is voor de KAM coördinator zaak om een ‘safety culture’ te realiseren. Elke werknemer moet bewust veilig werken. “We willen onze werknemers bewuster laten worden van de veiligheid tijdens het werk. Via stuurgroepen en individuele gesprekken toetsen we in hoeverre veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden is verweven. Alles draait hierbij om het maken en naleven van wederzijdse afspraken. Concreet houdt dit niet alleen in dat we als bedrijf voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, maar dat we voor ons zelf veiligheid op de eerste plek zetten. Daar groeien we steeds meer naar toe.”

Op de bouwplaats is het soms verleidend om je vast te pinnen aan een planning en om hierdoor sneller te moeten werken dan normaal, merkt Johan. Het gevaar schuilt erin dat veiligheid dan een minder prominente rol zal gaan spelen. Dat mag nooit het geval zijn. Duidelijke communicatie bij de projectleider is in deze heel belangrijk.

We werken veilig of we werken niet

Johan heeft sinds 2021 al het een en ander bereikt. Zo worden de resultaten van werkplek veiligheidsinspecties door de KAM afdeling verzameld in een overzicht. Als er sprake is van acuut onveilige werkomstandigheden dan wordt daar direct op gereageerd. Dit betekent dat er in deze gevallen gesprekken worden gevoerd met de opdrachtgever of hoofdaannemer. “We werken veilig of we werken niet”.

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Voor de toekomst wil de KAM coördinator dat het melden van incidenten en onveilige situaties laagdrempeliger wordt, waardoor er sneller meldingen gedaan zullen worden. “Ik kan niet overal bij zijn, waardoor het des te belangrijker is dat collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Als die cultuur binnen het bedrijf heerst dan zet je als bedrijf veiligheid echt op nummer 1.” Johan merkt dat veel mensen in dat kader nog wat terughoudend zijn. “Collega’s willen elkaar niet voor de ‘bus’ gooien, maar dat is zeker niet de insteek. Het is de bedoeling dat collega’s ook van elkaar leren als het gaat om veilig werken en elkaar aanspreken hoort hier bij. Ik ben ervan overtuigt dat als collega’s zien dat er wat gedaan wordt met een melding, dat de drempel ook steeds kleiner wordt om zaken te melden.”

Op 29 maart is het de dag van de veiligheid. De VGWM-stuurgroep zal dan de 10 gouden veiligheidsregels op diverse bouwplaatsen presenteren. Als deze regels in acht worden genomen, kan iedereen aan de slag in een veilige werkomgeving.