Nieuwsbrief update CO2-prestatieladder

Nieuwsbrief update CO2-prestatieladder

CO2-beleid
De Nijburg Industry Group voert sinds 2019 een CO2-beleid met als doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beleid is gestoeld op de principes van de CO2 Prestatieladder. Heden staat onze organisatie op trede 3 van de CO2 Prestatieladder.

CO2 footprint 2021
De totale CO2 uitstoot over het jaar 2021 bedraagt 729,60 ton. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door elektriciteitsverbruik.

Reductiedoelstellingen
Het management van de Nijburg Industry Group wil graag de volgende reducties realiseren t.o.v. referentiejaar 2019:

  2020 2021 2022 2023
Scope 1 1% 2% 15% 20%
Scope 2 1% 2% 20% 25%

Reductiemaatregelen
Om de hierboven vermelde doelstellingen te halen worden de volgende CO2 reducerende maatregelen genomen:

  • Aanpassing energiecontract naar groen gas per 2023, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder;
  • Vervanging dak hal 3. Hal 1 en 2 zijn in 2021 gedaan;
  • Restwarmte van diverse machines via warmtewisselaar hergebruiken;
  • Onderzoek naar ondergrondse warmte opslag voor verwarming productiehallen;
  • Vervanging TL- door LED-armaturen op een natuurlijk moment;
  • Haalbaarheidsonderzoek plaatsen (lichte) zonnepanelen;
  • Vervangen machinepark door energiezuinige machines.
  • 100% elektrisch intern transport (heftrucks).

We hopen met deze set aan reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen onze bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame planeet.

Op de Nijburg Industry Group internetsite zijn onder de kop “Over ons” meer details te vinden over de bovengenoemde onderwerpen en andere CO2 Prestatieladder gerelateerde zaken.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u contact opnemen met ons kantoor of mailen naar: KAM@Nijburg.com.