Milieu en Duurzaamheid

Als specialist op het gebied van klimaatbeheersing wil de Nijburg Industry Group, waar Velu onderdeel van is, zich inzetten voor het klimaat en de volgende generaties. In de afgelopen jaren heeft op vele facetten binnen de Nijburg Industry Group een verschuiving naar duurzaamheid plaatsgevonden.

Onlangs is de organisatie grotendeels gecentraliseerd naar een nieuw eigen hoofdkantoor in Westerbroek, welke volledig energieneutraal is aangelegd. De verscheidenheid van verschillende afdelingen in één gebouw heeft onze efficiency verhoogd en heeft een gunstig effect op ons wagenpark.

ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN

Ontwikkelingen

Elke dag zorgen wij ervoor dat onze producten op tijd bij onze opdrachtgevers geleverd worden. Hierbij werken wij nauw samen met een eigen transporteur. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk orders clusteren en efficiënte rijroutes ontwikkelen wat een gunstig effect zal hebben op de CO2 uitstoot. Daarnaast focussen wij op de ontwikkeling van energiezuinige oplossingen en hanteren we concrete doelstellingen omtrent ons verpakkingsmateriaal. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van 87% naar 100% recyclebaar verpakkingsmateriaal in 2022. Onze milieudoelstellingen worden gemanaged en geborgd door het milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 en de CO2 prestatieladder.

GESLOTEN KRINGLOOP

Circulariteit & Duurzaamheid

Om de impact van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu zoveel mogelijk te beperken heeft de Nijburg Industry Group een groot aantal maatregelen genomen en nog vele verbetertrajecten op de planning staan. Als het gaat om het beperken van het gebruik van (primaire) grondstoffen zijn al vele stappen gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Optimalisatie van productontwerp zodat minder materiaal nodig is en een lichter, efficiënter product wordt geleverd.
  • Het beperken van afval (tijdens productie) door een goede afstemming en productie in batches.
  • Het waar mogelijk gebruik maken van gerecyclede materialen als grondstof.