Privacy Statement

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Nijburg Industry Group en haar dochterondernemingen Solid Air Climate Solutions, Solid Air International, Solid Air Climate Ceilings, Velu Klimaattechnische Groothandel, Nijburg Klimaattechniek en Nijburg Products (hierna ook: NIG). Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die NIG aanbiedt.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Nijburg Industrie, Scheepswervenweg 1, 9608 PD Westerbroek (KvK nummer 02329889).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2021.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

NIG is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en te vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie, indien mogelijk en toegestaan, te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

NIG verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Uw bezoek aan een website van WPG
NIG biedt verschillende websites aan. Als u gebruikmaakt van websites van NIG, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Op sommige websites van NIG wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en te volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites. In het cookie statement van NIG , kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. 

Een nieuwsbriefAls u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief registreren wij uw e-mailadres en, indien noodzakelijk, andere persoonsgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft aangemeld of waarvoor NIG vermoedt dat u mogelijk interesse heeft. U kunt zich te allen tijde op een makkelijke manier weer uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. 

Het aanmaken van een account
Op sommige websites van NIG, zoals de webshop van Velu en de selectietool van Solid Air, is het mogelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, vult u uw naam en e-mailadres in (uw inloggegevens). Met een account hoeft u bij een volgende bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw uw persoonsgegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of u klant van ons bent en op basis daarvan toegang heeft tot bepaalde diensten, of delen van de website die alleen voor klanten beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we u aan de hand van uw inloggegevens de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op de website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. We kunnen uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u hebben als klant of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om u te kunnen herkennen als klant of nieuwsbriefontvanger.

Het gebruik van sociale media
NIG is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen.  NIG kan bijhouden hoe vaak een bepaald artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. NIG kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook . Op deze manier kan NIG zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Hiertoe kan NIG versleutelde e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van NIG. U kunt zich hiervoor afmelden bij mail@nijburg.nl.

NIG biedt u in bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld voor onze selectietools, de mogelijkheid via Facebook in te loggen voor bepaalde diensten. Hiertoe verkrijgt NIG van Facebook contactinformatie, zoals naam en e-mailadres en mogelijk tevens openbare profielinformatie. Als dat zo is, ziet u bij het inloggen via Facebook welke gegevens wij via Facebook verkrijgen. U kunt uw voorkeuren aanpassen via uw instellingen van uw Facebook-account. Meer informatie over het gebruik van cookies van sociale media vindt u in ons cookie statement

Communicatie van NIG

NIG houdt u graag op de hoogte van nieuws, product- en organisatieontwikkelingen van NIG. Dat doen we hoofdzakelijk per e-mail en wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn. NIG verwerkt contactgegevens (waaronder naam en e-mailadres) en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mail nieuwsbrieven.

U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor (online)communicatie vanuit NIG. In elk bericht dat u van NIG ontvangt staat hoe u dat kunt doen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Groep van ondernemingen
NIG kan persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. In dit kader kunnen ook haar dochterondernemingen onderling persoonsgegevens uitwisselen. Deze uitwisselingen vinden in het bijzonder plaats voor de volgende activiteiten:

 • Uitvoering van overeenkomsten;
 • Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met u in stand te houden of uit te breiden;
 • De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer;
 • Beveiliging, en
 • Naleving van wettelijke plichten.

Verwerkers
NIG kan gebruikmaken van de diensten van uitvoerende derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NIG en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. NIG sluit met deze derde partijen die voor NIG optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst af waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van NIG.

Beveiliging

NIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van NIG maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NIG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NIG op via mail@nijburg.com.

Datalekken

NIG doet haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Mocht er desondanks toch een datalek optreden, dan zal NIG haar datalekken protocol volgen en, indien nodig, melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@nijburg.nl. Nijburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. NIG stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt NIG rekening met wettelijke bewaartermijnen en met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

NIG behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen kunnen wij u op de hoogte stellen via onze website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met:

Nijburg Industry Group
Postbus 14
9610 AA Sappemeer

Of per e-mail via mail@nijburg.nl

Nijburg Industry Group

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nijburg Industry Group (hierna Nijburg genoemd), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nijburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nijburg verstrekt. Nijburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IPadres

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Nijburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Nijburg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Nijburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Nijburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Nijburg, www.nijburg.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nijburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Nijburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nijburg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nijburg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Nijburg heeft hier geen invloed op.

Nijburg heeft Google geen toestemming gegeven om via Nijburg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@nijburg.nl. Nijburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Nijburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nijburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nijburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nijburg op via mail@nijburg.com.

www.solid-air.nl is een website van Nijburg Industry Group. Nijburg Industry Group is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Postbus 14, 9610 AA Sappemeer
 • Vestigingsadres: Scheepswervenweg 1, 9608 PD Westerbroek
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02329889
 • Telefoon: +31 598 36 12 36
 • E-mailadres: mail@nijburg.nl